Konta bankowe

Wpisy, koszty sądowe, grzywny
Dochody budżetowe NBP O/O Poznań 20 1010 1469 0041 6722 3100 0000
Dochody budżetowe przelew z zagranicy
NBPLPLPW 20 1010 1469 0041 6722 3100 0000
I Wydział Cywilny 67 1010 0055 3803 0041 8800 0001
II Wydział Karny 40 1010 0055 3803 0041 8800 0002
III Wydział Rodzinny i Nieletnich 13 1010 0055 3803 0041 8800 0003
V Wydział Ksiąg Wieczystych 56 1010 0055 3803 0041 8800 0005
Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym 75 1010 0055 3803 0141 8800 0002
Samodzielna Sekcja Finansowa 39 1010 0055 3803 0041 8800 0020
Wadia, kaucje, poręczenia, depozyty
Sumy depozytowe Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu 33 1130 1017 0021 1000 1490 0004


Zaliczki na: biegłych, kuratorów, tłumaczy
Sumy na zlecenie NBP O/O w Poznaniu 57 1010 1469 0041 6713 9800 0000
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

BGK Poznań 03 1130 1088 0001 3105 0420 0003
Zapłata za faktury i rachunki obciążające Sąd Rejonowy w Kole
Wydatki budżetowe NBP O/O Poznań 70 1010 1469 0041 6722 3000 0000

 

Rejestr zmian dla: Konta bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Rejonowego w Kole
Opublikował:
Rafał Brzeziński
Dokument z dnia:
2015-05-13
Publikacja w dniu:
2015-05-13
Opis zmiany:
Dodanie pozycji dochody budżetowe przelew z zagranicy
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Rejonowego w Kole
Opublikował:
Rafał Brzeziński
Dokument z dnia:
2015-01-15
Publikacja w dniu:
2015-01-15
Opis zmiany:
Zarządzenie Dyrektora z dnia 15.01.2015 r.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Rejonowego w Kole
Opublikował:
Rafał Brzeziński
Dokument z dnia:
2015-01-12
Publikacja w dniu:
2015-01-12
Opis zmiany:
Zarządzenie z dnia 12.01.2015 r.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kole
Wytworzył:
Prezes Sądu Rejonowego w Kole
Opublikował:
Rafał Brzeziński
Dokument z dnia:
2012-02-21
Publikacja w dniu:
2012-02-21
Opis zmiany:
b/d